รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564   4 ต.ค. 64 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   2 ก.ย. 64 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   2 ส.ค. 64 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 64 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   1 มิ.ย. 64 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564   5 พ.ค. 64 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 64 54
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 64 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564   1 ก.พ. 64 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 64 91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 63 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   3 พ.ย. 63 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563   30 ก.ย. 63 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   31 ส.ค. 63 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   31 ก.ค. 63 66
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   30 มิ.ย. 63 93
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   29 พ.ค. 63 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563   5 พ.ค. 63 98
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 63 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 63 91
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563   3 ก.พ. 63 97
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   3 ม.ค. 63 92
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   29 พ.ย. 62 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   31 ต.ค. 62 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562   30 ก.ย. 62 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   31 ส.ค. 62 122
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562   31 ก.ค. 62 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   30 มิ.ย. 62 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   31 พ.ค. 62 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562   30 เม.ย. 62 121