รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564   5 พ.ค. 64 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 64 42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 64 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564   1 ก.พ. 64 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 64 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 63 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   3 พ.ย. 63 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563   30 ก.ย. 63 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   31 ส.ค. 63 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   31 ก.ค. 63 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   30 มิ.ย. 63 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   29 พ.ค. 63 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2563   5 พ.ค. 63 85
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   1 เม.ย. 63 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   2 มี.ค. 63 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563   3 ก.พ. 63 84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562   3 ม.ค. 63 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562   29 พ.ย. 62 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562   31 ต.ค. 62 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562   30 ก.ย. 62 96
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   31 ส.ค. 62 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562   31 ก.ค. 62 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562   30 มิ.ย. 62 95
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   31 พ.ค. 62 118
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562   30 เม.ย. 62 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562   30 มี.ค. 62 92
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   28 ก.พ. 62 94
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562   31 ม.ค. 62 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 61 103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561   31 ธ.ค. 61 97