อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

กิจกรรมพัฒนาห้วยลำหลอด

กิจกรรมพัฒนาห้วยลำหลอด เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ... วันที่ 7 ต.ค. 64 (ดูู 10)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม  2564  ณ ดอนปู่ตาวัดบ้านโต้น  หมู่ที่ 6 และหนองร้านหญ้าสาธารณะประโยชน์ บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด &..... วันที่ 26 ส.ค. 64 (ดูู 50)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลจังหารได้ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจังหาร ทั้ง 19 หมู่บ้าน... วันที่ 8 มิ.ย. 64 (ดูู 69)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหารครั้งแรก

เทศบาลตำบลจังหาร จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหารครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พ.ศ.2564 เพื่อทำการเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลจังหาร รองประธานสภาเทศบาลตำบลจังหาร และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลจังหาร ดังนี้ 1.นายวิไล สุวรรณเมฆ ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลจังหาร 2.นายอุดมเดช พุทธิ..... วันที่ 7 พ.ค. 64 (ดูู 74)

มอบแบบพิมพ์ วัสดุ หีบบัตรพร้อมบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร

27 มีนาคม 2564 บรรยากาศในวันมอบแบบพิมพ์ วัสดุ หีบบัตรพร้อมบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร... วันที่ 27 มี.ค. 64 (ดูู 201)

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร

วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร เขตที่ 1และ เขตที่ 2... วันที่ 23 มี.ค. 64 (ดูู 183)

เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกมาเลือกตั้ง พื้นที่เขต 2

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลจังหาร และผู้นำชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยเดินรณรงค์ในเขตเลือกตั้งเขตที่ 2   ... วันที่ 11 มี.ค. 64 (ดูู 87)

เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกมาเลือกตั้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลจังหาร และผู้นำชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยเดินรณรงค์ในเขตเลือกตั้งเขตที่ 1 ... วันที่ 10 มี.ค. 64 (ดูู 84)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

                      เทศบาลตำบลจังหารนำโดยนายสมัย ไชยยศ นายกเทศมนตรีตำบลจังหาร  และนายกันณพงศ์   กรรษา ปลัดเทศบาลตำบลจังหาร  ร่วมกับข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจังหาร และประชาชนตำบลจังหาร  จัดโครงการ STRONG-จิตพอเพี..... วันที่ 26 ก.พ. 64 (ดูู 94)

ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลจังหาร

เทศบาลตำบลจังหาร จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลจังหาร พร้อมมอบเกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ... วันที่ 8 ต.ค. 63 (ดูู 119)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลจังหารดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2563 ... วันที่ 22 ก.ย. 63 (ดูู 175)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลจังหาร ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลจังหาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลจังหาร ชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลจังหาร ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 (จำนวน 3 วัน) สถานที่ฝึกอบรม กองพลทหารราบที่ 6 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ..... วันที่ 24 ส.ค. 63 (ดูู 163)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลจังหาร จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ  ดงตาแอกสาธรณประโย..... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 146)

โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ... วันที่ 6 ส.ค. 63 (ดูู 115)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 133)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ว่าที่ร้อยตรี อานพ   ศรีบุญลือ  นายอำเภอจังหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง" เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค ลดการระบาดของโร..... วันที่ 6 มี.ค. 63 (ดูู 266)

พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลจังหาร

ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดโรงเรียนผุ้สูงอายุเทศบาลตำบลจังหาร  ภายใต้สโลแกนที่ว่า "สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ"... วันที่ 24 ก.พ. 63 (ดูู 255)

ประมวลภาพโครงการประเพณีบุญคูณลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 29 -31 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าที่่ว่าการอำเภอจังหาร

... วันที่ 6 ก.พ. 63 (ดูู 202)

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเทศบาลตำบลจังหาร ประจำเดือน

       เทศบาลตำบลจังหาร จัดกิจกรรมให้สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลจังหารทุกคนเป็นรประจำ ... วันที่ 5 ก.พ. 63 (ดูู 28)

โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562 โครงการประเพณีวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 ประเพณีทอดข้าวสาร และประกวดสรภัญญะ ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 12 ต.ค. 62 (ดูู 177)