เทศบาลตำบลจังหาร ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000014
วานนี้ 000029
เดือนนี้ 000463
เดือนก่อน 000455
ปีนี้ 000463
ปีก่อน 006620
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 25 พ.ย. 64(ดู 32) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 - 29 ต.ค. 64(ดู 29) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 8 พ.ค. 64(ดู 137) 
  ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก - 7 พ.ค. 64(ดู 114) 
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 5 พ.ค. 64(ดู 129) 
  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด - 8 ต.ค. 63(ดู 208) 
  เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 - 21 ส.ค. 63(ดู 197) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) - 14 ต.ค. 64(ดู 52) 
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) - 9 ก.ค. 64(ดู 97) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) - 20 เม.ย. 64(ดู 141) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่างิ้ว สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 ม.ค. 64(ดู 165) 
  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้วในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 13 ม.ค. 64(ดู 110) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  - 11 ม.ค. 64(ดู 167) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) - 14 ต.ค. 63(ดู 186) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาห้วยลำหลอด (ดู 63)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู 109)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร / การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส (ดู 118)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู 110)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 94)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 114)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 116)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 202)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 350)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 275)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 311)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 308)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [27 ธ.ค. 64]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [27 ธ.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 : [2 ธ.ค. 64]
  รายงานการจัดระบบควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2564 : [1 ธ.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 : [2 พ.ย. 64]
  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [27 ต.ค. 64]
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 : [18 ต.ค. 64]
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [15 ต.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [12 ต.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร