เทศบาลตำบลจังหาร ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000029
วานนี้ 000031
เดือนนี้ 000461
เดือนก่อน 000435
ปีนี้ 004432
ปีก่อน 005948
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 16 ส.ค. 64(ดู 26) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 23 ก.ค. 64(ดู 27) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีการศึกษา 2564 - 21 พ.ค. 64(ดู 85) 
  แผนกำหนดการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 17 พ.ค. 64(ดู 87) 
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 5 พ.ค. 64(ดู 69) 
  ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ - 30 มี.ค. 64(ดู 105) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหารและนายกเทศมนตรีตำบลจังหาร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.4/4 - 19 ก.พ. 64(ดู 221) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 8 พ.ค. 64(ดู 60) 
  ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก - 7 พ.ค. 64(ดู 50) 
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 5 พ.ค. 64(ดู 60) 
  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด - 8 ต.ค. 63(ดู 132) 
  เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 - 21 ส.ค. 63(ดู 135) 
  เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 - 10 ส.ค. 63(ดู 124) 
  ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 - 31 ก.ค. 63(ดู 140) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) - 9 ก.ค. 64(ดู 32) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) - 20 เม.ย. 64(ดู 68) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่างิ้ว สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 ม.ค. 64(ดู 89) 
  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้วในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 13 ม.ค. 64(ดู 31) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  - 11 ม.ค. 64(ดู 103) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) - 14 ต.ค. 63(ดู 109) 
  ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจังหาร หมู่ที่ 3 - 31 ก.ค. 63(ดู 127) 

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู 26)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู 46)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร / การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส (ดู 54)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู 55)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 37)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 62)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 55)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 143)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 225)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 191)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 230)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 222)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [9 ก.ย. 64]
  ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [9 ก.ย. 64]
  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [9 ก.ย. 64]
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป : [9 ก.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 : [2 ส.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 : [1 ก.ค. 64]
  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ : [9 มิ.ย. 64]
  เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริต : [9 มิ.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 : [1 มิ.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร