เทศบาลตำบลจังหาร ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000006
วานนี้ 000005
เดือนนี้ 000005
เดือนก่อน 000896
ปีนี้ 006170
ปีก่อน 005948
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - 22 พ.ย. 64(ดู 7) 
  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจังหาร พ.ศ.2564 - 20 ต.ค. 64(ดู 58) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 16 ส.ค. 64(ดู 70) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 23 ก.ค. 64(ดู 64) 
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร ประจำปีการศึกษา 2564 - 21 พ.ค. 64(ดู 128) 
  แผนกำหนดการออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 17 พ.ค. 64(ดู 132) 
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 5 พ.ค. 64(ดู 105) 
  เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 25 พ.ย. 64(ดู 7) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 - 29 ต.ค. 64(ดู 3) 
  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 8 พ.ค. 64(ดู 106) 
  ประกาศเรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลจังหาร สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยแรก - 7 พ.ค. 64(ดู 85) 
  ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจังหาร - 5 พ.ค. 64(ดู 95) 
  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด - 8 ต.ค. 63(ดู 174) 
  เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 - 21 ส.ค. 63(ดู 169) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) - 14 ต.ค. 64(ดู 24) 
  ผู้ชนะการประมูล ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564) - 9 ก.ค. 64(ดู 70) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) - 20 เม.ย. 64(ดู 103) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเหล่างิ้ว สังกัดเทศบาลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 ม.ค. 64(ดู 131) 
  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่างิ้วในสังกัดเทศบาลตำบลจังหาร - 13 ม.ค. 64(ดู 73) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)  - 11 ม.ค. 64(ดู 140) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) - 14 ต.ค. 63(ดู 148) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาห้วยลำหลอด (ดู 34)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู 73)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร / การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลจังหาร ร่วมกับประชาชนตำบลจังหารเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส (ดู 94)

เทศบาลตำบลจังหารจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู 88)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ .2540 (ดู 70)

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 (ดู 93)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู 87)

คลังความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 178)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดกู่เก่า บ้านงิ้วงาม (ดู 305)

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรม ที่พักสงฆ์ป่าเทวาพิทักษ์ (ดู 242)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม (ดู 275)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวน้องใหม่ขวัญใจบ้านเม็ก หมู่ 13 (ดู 271)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [27 ต.ค. 64]
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564 : [18 ต.ค. 64]
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [15 ต.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [12 ต.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 : [4 ต.ค. 64]
  ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [9 ก.ย. 64]
  ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [9 ก.ย. 64]
  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป : [9 ก.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลจังหาร เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [9 ก.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร